Multivib – for en bedre hverdag!

Multivib – for en bedre hverdag!

MINDRE smerter
BEDRE søvn
MER energi

 

 

En ny opplevelse
Brukere av Multivib forteller at den tilstanden de kommer i under behandlingen er en helt ny og utrolig behagelig opplevelse som de aldri har opplevd tidligere.
Mange opplever bedring på problemer som andre behandlingsformer ikke har hjulpet dem med.

Olav Skille
Skille regnes som en av verdens ledende forskere innen vibroakustikk.  Han har studert på helsebringende effekter ved lavfrekvente lydbølger i snart 40 år, og er mannen bak Multivib.

Vår forskning på vibrasjonsterapi de siste 40 år har lært oss at denne metoden kan ha god effekt på mange plager hvor det i dag er mangelfulle behandlings- tilbud, sier Olav Skille.

Det er viktig å poengtere at Multivib ikke helbreder lidelser, men reduserer plager, fortsetter Skille. Denne behandlingsformen kan bedre livskvaliteten til personer med kroniske sykdommer, sier han.