Multivib som velferdsteknologi

Multivib kan hjelpe de som har utfordringer med å mestre hverdagen gjennom å stimulere kroppen med lydbølger.

Multivib lavfrekvent lydbølgestimulering kan gi bedre energi, ro, blodgjennomstrømning og smertelindring.  Utfordringer blir lettere og hverdagen bedre. 

Vi ser gjennom egne erfaringer og tilbakemeldinger fra andre, at flere grupper kan være aktuelle for denne stimuleringen. Slagrammede og personer med parkinson, kols, smerteproblematikk og svimmelhet er noen av gruppene vi har gode erfaringer med.  Også personer med fot/legg-sår grunnet dårlig sirkulasjon ved f.eks. diabetes. I tillegg har vi gode tilbakemeldinger fra Avanti dagsenter i Trondheim kommune. De anskaffet en Multivib Madrass for to år siden, som er i bruk av flere grupper. De trekker spesielt frem demente som bl.a. sover bedre om natta.

Multivib jobber for å samle relevant forskning på området og å gjøre nye case-studier. Vi søker samarbeid med kommuner, sykehjem, studenter og forskere som har interesse for velferds-teknologi.

Les mer om:

Forskning

Kurs