Klimakterieplager

Forsøk med VibroAkustisk Terapi mot klimakterieplager.

 

Forsøket ble organisert av Toril Værnes Trøen på Klinikk 1 i Trondheim. Tilsammen 6 klinikker på Østlandet og i Trondheim var med på gjennomføringen.

Det ble brukt Multivib utstyr som består av en madrass med høyttalere, en forsterker og et terapi-program laget av Olav Skille, innholdende lavfrekvente lydbølger.

28 kvinner startet behandlingen, 4 falt fra underveis. De resterende 24 fikk 10 behandlinger hver fordelt på 2-3 ganger pr uke. En behandling varte 23 minutter mens klienten lå på Multivib madrassen uten å måtte kle av seg. En meget avslappende og god opplevelse hvor de ble massert av lavfrekvente lydbølger.

Kvinnene har selv vurdert sin situasjon før og etter behandlingen og gitt følgende tilbakemeldinger:

Problematikk:              Antall personer:         Gjennomsnittlig forbedring i %:

  • Hetetokter                              24                              64
  • Søvnproblemer                      21                              56
  • Psykisk ubalanse                   15                              50
  • Vektproblemer                        9                                  4
  • Sopp i underlivet                     3                               43
  • Tørre slimhinner                      9                                29
  • Tørr i munn                              8                                21
  • Tørr hud                                 11                                11
  • Tørste                                       9                                13

Dette forsøket viser at VibroAkustisk Terapi har gitt god hjelp mot de fleste klimakterieplager. 8 av kvinnene var helt kvitt en eller flere av sine plager etter 10 ganger. Vi har i ettertid sett at man kan oppnå ytterligere reduksjon av sine plager ved å fortsette behandlingen. Man kan etterhvert redusere hyppigheten til 1-2 ganger pr mnd inntil problemene forsvinner.