Cerebral Parese

 

Reidar Ulseth Nilsen, 47 år
Cerebral Parese
Dysleksi

Reidar har brukt Multivib siden oktober 2008. De første ukene 3 ganger pr uke, så 2 ganger pr uke og siden januar 2009 har han hatt en behandling pr uke.

Reidars egne kommentarer om Multivib:

Hjernen og kroppen har en evig pågående samtale. Samtalen har flere tema og bunner i/kommer av at begge har behov for å kjenne den andre.

Ett tema er bevegelsesapparatet. Samtalen preges av at hjernen spør og kroppen svarer. Svarene gir grunnlag for nye mer detaljerte spørsmål. Hjernen bygger seg en stadig nøyaktigere oversikt, et objektivt kart. Kartet over kroppen bruker hjernen når hjernen setter i gang og styrer bevegelse.

Et annet tema er nyheter. Samtalen preges av at kroppen spontant melder fra. Hjernen prøver å forstå om det nye er et sår, brukket ben, slitenhet, uthvilthet, kroppslig glede. Ut fra de spontane meldingene stiller hjernen spørsmål.

Et tredje tema er det psykiske. Samtalen preges av at hjernen søker forsikring om at kroppen finnes. Når kroppen bekrefter at kroppen eksisterer beroliges hjernen. Jo mer detaljrik kroppen beskriver seg, des mer beroliges hjernen.

Du kan stimulere samtalen på flere måter. Trening er en vanlig og enkel måte å stimulere samtalen på. Utfordringen er å gjøre samtalen mer variert og nøyaktig – ikke bare mer høyrøstet. Økt nøyaktighet i samtalen forenkler hverdagen i forhold til bevegelse, smerte og beroligelse.

Når du beveger deg blir samtalen mer høyrøstet. Hvis måten du beveger deg på er velkjent for deg vil du lære lite, samtalen blir ikke mer variert og nøyaktig. Så lenge du jobber med å lære deg noe nytt og vanskelig  vil samtalen utvikle seg..

Jeg har brukt mange år på å lære nye og vanskelige øvelser. Målet mitt har vært å utvikle samtalen for å forandre hverdagen. Prosessen – forandre samtalen – begynte med uforståelige øvelser for 15 år siden. For 3 år siden begynte jeg med noe nytt og uforståelig igjen.

Toril på Klinikk 1 spør om jeg vil prøve Multivib madrassen. Jeg blir sjokkert. Kroppen blir stimulert direkte. Helt annerledes enn øvelser. På madrassen styres samtalen av kroppen. Lenge var jeg forvirret – opplevde jeg smerte eller nytelse?

Rammene for samtalen sprenges. Smerte og forvirring forteller at hjernen min er overveldet. At hjernen ikke styrer samtalen minner hjernen om samtalene som meldes spontant fra kroppen. Hjernens tolkning er smerte. Først etter hvert blir oppdatering av kartet over kroppen hjernens fremste fokus.

Flere forandringer stimuleres av Multivib. Jeg får bedre syn – lesing og gjenkjenning av ansikt. Bedre balanse og koordinering – endret bevegelsesmønster. Oppløsning av muskelknuter – bedre blodsirkulasjon, lavere blodtrykk. Redusert kroppslig stressnivå. Utskilling av vann, vekttap. Bedre organfunksjon og blærekontroll.